SSK Haberleri

Yıllık izin nasıl hesaplanır?

Yıllık izin hesaplama

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için lüzumlu sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesine gore;

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, tecrübe etme süresi de içinde olmak üzere, minimum bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilecektir. Anayasal bir hak olan yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik yada kampanya işlerinde çalışanlara bu kanunun senelik ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.

İşçilere verilecek senelik ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,

b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamayacaktır. Ancak on sekiz ve daha küçük yaşlarındaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olması imkansız. Senelik izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Yıllık ücretli izin süresi 14-20-26 gün “gün” olmakla birlikte, izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmayacaktır (4857/56. Md). Bazı işverenlerin yalnız gün sayılarını hesaplayarak ücretli senelik izni kullandırdıkları, yıllık izne rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel dinlence günlerini de izin süresinden saydıkları görülmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. Maddesine nazaran, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel dinlence günleri izin süresinden sayılmayacaktır.

İşyerlerinde cumartesi günü çalışılıp çalışılmamasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Cumartesi günleri senelik izne dahil edilecek ve izinden düşülecektir.

Uygulamada özellikle 5. Yıl izninin kaç gün olarak kullandırılacağı mevzusu tartışılmaktadır. İş Kanunu’nun 53. Maddesinin (a) bendinde hizmet süresi “Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)” ibaresi kullanılırken, (b) bendinde “Beş yıldan fazla on beş yıldan az” ibaresi kullanılmaktadır. Organik olarak 5. Yılın hangi bende girdiği mevzusunda anlaşmazlık olmaktadır. Kanun metninin açık ve anlaşılır olmamasından dolayı iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Bir görüşe nazaran,

53. Maddenin metninden 5. Yılın izninin (a) bendine dahil olduğu, kısaca 14 işgünü olduğu, diğer bir görüşe göre ise
53. Maddenin metninden 5. Senenin izninin (b) bendine dahil olduğu, kısaca 20 işgünü, olduğu ileri sürülmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 53/a. Maddesinde “… beş yıla kadar… (beş yıl dahil)…” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden, 5. Hizmet yılına karşılık gelen senelik izin ücretinin 14 işgünü üzerinden ödenmesi gerektiği görüşü daha ağır basmaktadır. Ancak, İş Kanunu’nun 54. Maddesinin “İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55’inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır” hükmüne nazaran, işçi, senelik ücretli iznini bir sonraki çalışma yılı içinde kullanılabilecektir. Kısaca, 1. Yılın izni 2. Yılda, 2. Yılın izni 3. Yılda, 3. Yılın izni 4. Yılda, 4. Yılın izni 5. Yılda, 5. Yılın izni 6. Yılda kullanılacaktır. Başka bir ifadeyle, 5 yıldan fazla bir hizmet süresine karşılık, sadece 6. Yılın izninin kullanıldığı 7. Yıldan itibaren 20 işgmeşhurk senelik ücretli izin kullanılabilecektir.

Ancak on sekiz ve daha küçük yaşlarındaki işçilerle, elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek senelik ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Senelik izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nda, 1475 sayılı kanundan farklı olarak yıllık ücretli iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin verileceği hükme bağlandığından, işçinin belgeleyemediği durumlarda ücretsiz yol izni talep etmesi mümkün olmayacaktır.

Kaynak : Dünya Gazetesi

Yıllık izin nasıl hesaplanır?
5 (100%) 1 oy

Yorum Yap

Yorum Yap

ÜCRETSİZ – Google Play uygulamamızı indirerek, kolayca haberlere ulaşabilirsiniz.

Google Play

Facebook Sayfamızı Beğenin

%d blogcu bunu beğendi: